Blog

Een gewone maandagmorgen

van een IVIO-docent

 

De mailbox.
Om 9 uur start de werkweek die ik straks verder in ga plannen. Eerst de berichten lezen.

Twee nieuwe leerlingen. Even een welkomstberichtje sturen. Bericht van een mentor: graag toelichting op feedback van toets x van leerling y. Extra lesbrief sturen en een filmpje. Mail van leerling: mag ik dit boek lezen voor mijn lijst? Leesniveau opzoeken: het mag. Examenleerling: fijn dat we kunnen skypen om mijn CE Engels door te nemen. Ik kan a.s. vrijdag om 3 uur, u ook? Mail van leerling Ne havo 3: kan ik mijn betoog via skype presenteren? Een leuke vraag. Eerst even nakijken wat de bedoeling is in Itslearning bij het vak Nederlands in de juiste lesweek en dan een paar tijdstippen terugmailen.

Alles beantwoord? Dan verder naar het inleverloket.

Het inleverloket
Op maandagochtend zijn er nog niet zo veel opdrachten ingeleverd. Ik zie twee boekverslagen, een toets Engels van vmbo 2, een opgenomen spreekbeurt Engels van havo 3 en een examenbrief Nederlands vmbo 4. Verder hebben drie leerlingen de schrijftaak Engels (krantenartikel) ingeleverd. Er zal vandaag nog wel e.e.a. bijkomen, maar ik kan alvast werktijden gaan plannen: op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag.

Als online docent maak je je eigen werkrooster binnen de richtlijnen: binnen 2 dagen mails beantwoorden en binnen 5 dagen inleveropdrachten nakijken, voorzien van een cijfer en feedback en terugsturen naar de mentor van je leerling of je leerling zelf (bij thuiszitters).

Niet in de klas en toch leerplichtig? Leer online!
Sinds ruim 3 jaar ben ik docent bij IVIO@School; een bijzondere manier om toch onderwijs te helpen verzorgen voor veel leerlingen in het VO en VSO die anders buiten de boot zouden vallen. Het is wel heel anders werken dan voor de klas, maar zeker zo zinvol.

Onze leerlingen leren via reguliere lesmethodes die uitgebreid zijn met veel digitaal materiaal. De boeken zijn ook online in te zien evenals de werkboeken die ook daar kunnen worden ingevuld, al zien we toch nog graag dat er ‘gewoon’ geschreven wordt in de fysieke werkboeken. Er zijn veel filmpjes met uitleg en voor spreekvaardigheid Engels tal van naspreekoefeningen. De leesteksten zijn voorgelezen zodat ook die nagesproken kunnen worden. Voor Nederlands wordt ook veel leerstof in een filmpje aangeboden.

Het schooljaar is overzichtelijk ingedeeld en vind je na inloggen in het vakdashboard: een jaarplanner en een weekplanner waarin per les wordt aangegeven wat er gedaan en geleerd wordt. En is een stuk leerstof verwerkt? Dan wordt er een opdracht gemaakt of een toets die via Studievoortgang wordt ingeleverd waarna de docent het werk nakijkt.

Het concept
Toen ik al solliciterend naar een postpensioenbaan min of meer per ongeluk kennismaakte met IVIO@School (een nieuwe naam voor mij) was ik meteen nieuwsgierig. Het bleek hetzelfde concept te zijn als voor de mij wel al bekende Wereldschool, maar nu voor binnenlands gebruik. Voor wie dan? Hoe dan? Nu ik er al drie jaar werk, weet ik van in ieder geval de 125 leerlingen die ik begeleid waarom ze via IVIO@School in Nederland onderwijs volgen. Ze zitten thuis omdat ze niet naar hun reguliere school kunnen gaan om verschillende redenen of ze zitten op een (vso-)school die niet voor elk vak een docent voorhanden heeft en/of ze krijgen tijdelijk thuis onderwijs om daarna weer terug naar school te kunnen zonder al te veel achterstand.

Online
Hoe werkt dit? Onze leerlingen zien ons over het algemeen niet op een beeldscherm. We werken vooral via de mailbox. De uitdaging voor ons, docenten, is om toch een band op te bouwen met de leerlingen en hun mentoren/coaches.

Dat gaat vooral via interne mails: je stuurt een welkomstbericht, voorziet nagekeken werk van positieve feedback, je stuurt extra informatie mee in de vorm van een lesbrief of een filmpje, je beantwoordt vragen van leerlingen en mentoren enz. enz.

Online kun je vaak toch ook nog wat persoonlijker werken met beeld. Zo kun je bijvoorbeeld spreekbeurten beoordelen in de klas zelf (je zit er gewoon bij via een scherm), online examentrainingen geven via Teams of skypen met leerlingen die hun ‘conversation skills’ graag direct door jou willen laten beoordelen.

 

Geen klas, toch onderwijs
Bij online werken mis ik wel het ‘staan’ voor een klas en toch ook weer niet. In een klas is de interactie een belangrijk element en je kunt met je leerlingen samen goed oefenen. Instructie is dan meteen voor de hele groep en het hoeft vaak niet per persoon wat vaak ook niet mogelijk is in grote klassen.

Van de andere kant communiceer je als online docent alleen met jouw leerling of diens mentor en kun je heel goed instructie of feedback geven die individueel gericht is en het onderwijs wordt dan werkelijk maatwerk.

Kortom
Er is voor beide vormen van onderwijs wat te zeggen, maar het mooie van IVIO@School vind ik toch wel dat leerlingen die anders geen onderwijs zouden kunnen krijgen, via ons toch die mogelijkheid krijgen waarbij het gezicht voor de klas weliswaar vervangen is door digitaal contact, al dan niet met beeld, maar waarbij elke leerling werkelijk voorop staat op de online best mogelijke persoonlijke manier.

Liesbeth Feenstra Kuiper (docent Engels/Nederlands)