Lesprogramma's

Lesprogramma's

Bij IVIO@School kunnen vakken onafhankelijk van elkaar aangevraagd worden op elk gewenst niveau en voor elk leerjaar.

Alle lespakketten bestaan uit werk- en tekstboeken, een digitale lesinstructie en een jaarplanner. Daarnaast ontvangt de leerling een licentie voor het digitale lesmateriaal.

Onze eerste- en tweedegraads vakdocenten begeleiden de leerling op afstand. De communicatie tussen leerling en docent vindt voornamelijk plaats binnen ons leerlingvolgsysteem OnderwijsOnline.

Vakken en uitstroomprofielen

Vmbo

DOWNLOAD

Havo

DOWNLOAD

Vwo

DOWNLOAD

Examen doen

IVIO@School leidt leerlingen op tot het (staats)examen. In overleg met de school van inschrijving wordt bepaald voor welk examen een leerling in aanmerking komt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

IVIO@School kan na 1 november geen inschrijvingen accepteren voor volledige pakketten wanneer datzelfde schooljaar examen gedaan wordt. Moet er voor enkele vakken examen worden gedaan? Overleg dan eerst met IVIO@School en bespreek de mogelijkheden.

Inschrijven voor het staatsexamen kan gedaan worden bij het DUO. De aanmelding moet gedaan zijn vóór 1 december (scholen) of 1 januari (particulieren) van het schooljaar waarin examen gedaan wordt. Meer informatie hierover vindt u op www.duo.nl.