Reguliere school

Samenwerken met het onderwijs

Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs is het voor scholen niet altijd mogelijk om een leerling passend onderwijs aan te bieden. Voor sommige leerlingen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om alle dagen naar school te gaan. Hoe voorziet u deze leerlingen van onderwijs en hoe zorgt u dat deze leerlingen niet uitvallen?

Leerlingen met bijvoorbeeld autisme of hoogbegaafdheid, maar ook leerlingen in een topsporttraject, hebben soms een individuele leerbehoefte. IVIO@School kan hierbij uitkomst bieden in de vorm van een individueel digitaal onderwijstraject. Leerlingen kunnen dit zowel op school als thuis of in een combinatie volgen. Door een passend programma aan te bieden kan een leerling alsnog toewerken naar een diploma.

Naast deze trajecten bieden wij ook andere onderwijsgerelateerde diensten aan, zoals examentrainingen, online lessen en practicumlessen op locatie.

U kunt hier klikken voor ons overzicht of neem contact op met een van onze onderwijsadviseurs voor extra informatie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Voortgezet onderwijs

Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben te maken met leerlingen die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen het reguliere onderwijs. Om deze leerlingen toch van passend onderwijs te voorzien kan de school een samenwerking aangaan met IVIO@School.

Wij bieden digitaal onderwijs aan op de niveaus: vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo. Alle vakken zijn gebaseerd op gebruikelijke lesmethoden voor het voortgezet onderwijs in Nederland en leiden op tot het (staats)examen. De vakken in het voortgezet onderwijs kunnen los aangeboden worden, maar zijn ook als volledig programma te volgen.

Onze eerste- en tweedegraads docenten begeleiden de leerlingen digitaal, op afstand. De communicatie tussen leerling en docent vindt voornamelijk plaats binnen ons leerlingvolgsysteem. De lespakketten van IVIO@School bestaan uit de lesmaterialen, de toetsen, een digitale lesinstructie met bijbehorende jaarplanner en de elektronische leeromgeving.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Trajectklas starten

Zijn er binnen uw school meerdere leerlingen die niet voldoende toekomen aan het volgen van onderwijs? Misschien dat één van de Op afstand erbij mogelijkheden u hierbij kan helpen.

Trajectklas
Bij een trajectklas blijven de leerlingen naar school gaan. Zij volgen hun eigen digitale lesprogramma via IVIO@School. Onder begeleiding van een mentor vanuit de eigen school kunnen zij aan hun vakken doorwerken. Wanneer de leerlingen vragen hebben over de lesstof zijn onze vakdocenten er om deze te beantwoorden.

Afhankelijk van het leerjaar bieden wij onderstaande vakken aan:

Samen sterker, bijzonder betrokken
Lukt het uw leerlingen niet om het volledige schoolprogramma te volgen, dan maken we in overleg een Samen sterker plan. Uw leerlingen volgen, binnen een verkort rooster, een x-aantal vakken in de klas en daarnaast krijgen ze een @School pakket met de overige vakken die in de eigen gewenste tijd gemaakt kunnen worden. Hierdoor volgen de leerlingen een volledig profiel, wat overgang naar een volgend leerjaar mogelijk maakt. De leerlingen hebben daarnaast ook ruimte om bezig te zijn met andere problematieken.

Examen doen
IVIO@School kan leerlingen opleiden tot het (staats)examen. In overleg met de school van inschrijving wordt bepaald voor welk examen een leerling in aanmerking komt.

Heeft u vragen over:
– het starten van een trajectklas
– de inhoud van het lesprogramma
– examens
– prijzen

Neem dan contact met ons op zodat wij u van meer informatie kunnen voorzien.

In 2018 zijn wij gestart met een trajectklas omdat er meerdere leerlingen waren die uitvielen in het reguliere onderwijssysteem. Door middel van IVIO@School kunnen deze leerlingen een individueel traject volgen en blijven ze naar school gaan.
Linda Stam
Mentor Jan van Egmond Lyceum

Primair onderwijs

IVIO@School biedt primair onderwijs aan voor groep 1 t/m groep 8. Het is mogelijk om afzonderlijke vakken te volgen, ook uit verschillende groepen. Het vakkenpakket voor het primair onderwijs is uitstekend aan te passen aan de individuele behoefte van de leerling. Wij maken gebruik van reguliere lesmethodes. Hierdoor weten we zeker dat er voldaan wordt aan de kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus, die gelden voor het primair onderwijs in Nederland.

In ons primair onderwijs is het gebruikelijk dat de ouder of begeleider een lesgevende rol op zich neemt. Bij elk vak horen instructies in de vorm van een fysieke handleiding of digitale lesinstructies. Deze instructies zijn de richtlijnen voor het doorlopen van de lesstof. Het begint met een algemene inleiding over het vak, de materialen en een jaarplanner. Vervolgens wordt per les beschreven wat de ouder gaat doen met het kind. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer ouder en kind samen iets moeten lezen, maken, invullen of wanneer er een toets gemaakt en opgestuurd moet worden. We nemen ouders als het ware bij de hand!

Bij vragen over de lesstof kan de leerling contact opnemen met de afstandsdocent. De toetsmomenten maken inzichtelijk of de leerling de lesstof beheerst.

De vakken die wij bieden binnen het primair onderwijs zijn:

Heeft u vragen over de inzet van IVIO@School binnen uw school? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs.

Middelbaar beroepsonderwijs

IVIO@School kan helpen om invulling te geven aan de vrije keuzedelen waarmee een mbo de leerling faciliteert. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere het vak Biologie bij Zorg & Welzijn, Wiskunde bij ICT en Wiskunde of Natuurkunde bij ICT & Media. Dit om de aansluiting te bevorderen en een betere start te maken in de vervolgopleiding.

Leerlingen werken met een individueel programma en krijgen hierbij ondersteuning van onze docenten op afstand. Door het doorlopen van het programma krijgt de leerling te maken met alle lesstof en dit kan worden afgesloten middels een staatsexamen.

Ook benieuwd hoe IVIO@School uw school kan ondersteunen bij het bieden van extra vakken?

Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs.