Uw kind niet naar school?

Leren staat voorop

Het kan voorkomen dat uw kind moeite heeft met het reguliere onderwijs op school. Misschien is het in een speciale klas geplaatst of zit uw kind thuis van school? IVIO@School zorgt, in samenwerking met scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, dat elk kind kan leren in een omgeving die prettig en passend is.

IVIO@School biedt een uniek digitaal onderwijsconcept aan voor leerlingen in het Primair en voortgezet (speciaal) onderwijs die behoefte hebben aan maatwerk. Onafhankelijk van tijd, tempo en plaats, verzorgen onze vakdocenten onderwijs op afstand. Door hun betrokkenheid zijn onze docenten, ook op afstand, altijd dichtbij.

Kinderen met een specifieke leerbehoefte ondersteunen wij met begeleiding en passend onderwijs. IVIO@School is daarom uitermate geschikt voor kinderen:

  • met ASS;
  • die een angststoornis hebben;
  • die hoogbegaafd zijn;
  • die topsporters zijn;
  • die een burn-out hebben;
  • die beperkt worden door de Covid pandemie;
  • die dreigen uit te vallen;
  • die thuiszitters zijn.

Onderwijs op een thuislocatie met ondersteuning van een IVIO-programma