VSO School

Voortgezet speciaal onderwijs

IVIO@School biedt voortgezet onderwijs aan op drie niveaus: vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo. Alle vakken zijn gebaseerd op veelgebruikte methoden voor het voortgezet onderwijs in Nederland en leiden op tot het (staats)examen. De vakken in het voortgezet onderwijs kunnen los worden aangeboden, maar zijn ook als volledig programma te volgen.

Naast deze vakken bieden wij ook andere onderwijs gerelateerde diensten aan, zoals examentrainingen, online lessen en practicumlessen op locatie. Klik hier voor het overzicht of neem contact op met een van onze onderwijsadviseurs voor extra informatie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

VSO-scholen hebben diverse uitgangspunten om IVIO@School in te zetten:

Er zijn geen bevoegde vakdocenten, maar de school wil wel vmbo-tl, havo of vwo aanbieden
Met IVIO@School zijn oplossingen een stuk dichterbij. Met digitaal onderwijs op afstand is er altijd een vakdocent beschikbaar. Deze zijn niet tijd- en locatie gebonden. Scholen worden hierdoor in staat gesteld om op een passende en laagdrempelige wijze het aanbod van onderwijs uit te breiden. Hierdoor kan een school complete opleidingen aanbieden van het eerste jaar t/m het examenjaar met bevoegde vakdocenten op afstand.

Niet voor alle vakken is een eigen vakdocent beschikbaar, maar de school wil leerlingen wel een compleet aanbod bieden
IVIO@School heeft ruim 120 bevoegde docenten. Door gebruik te maken van onze vakdocenten kunnen we zekerheid bieden dat een vak gegeven kan blijven worden en is de continuiteit gewaarborgd.

De school heeft leerlingen die baat hebben bij een individueel lesprogramma
Binnen het voortgezet speciaal onderwijs ervaren wij dat er vaak behoefte is aan een individueel lesprogramma. Onze manier van werken maakt het mogelijk dat elke leerling weer het plezier in leren en onderwijs terugvindt. Onze vakdocenten werken op een prettige manier samen met de leerlingen, waardoor deze gemotiveerder raken om te leren.

Ons concept

In het voortgezet onderwijs studeert de leerling zelfstandig met behulp van een jaarplanner, studiewijzer en leerboeken. Daarbij wordt de leerling voor elk vak door een vakdocent op afstand begeleid, zodat inhoudelijk alles aan bod komt en de leerling feedback ontvangt op zijn huiswerk en toetsen. De mentor van de school heeft een coachende rol. Deze helpt de leerling met studeren en zorgt dat de lesstof goed wordt nageleefd en uitgevoerd.

Zou IVIO@School een oplossing kunnen bieden binnen uw school? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs.