Onze werkwijze

Is IVIO@School de oplossing voor uw kind op het gebied van onderwijs? Maak dit bespreekbaar met de school van uw kind. Bekijk samen met hen of wij een mogelijke oplossing zijn. We denken graag met u en de school mee.

Inschrijven bij IVIO@School

Wordt er besloten dat een aanmelding de beste optie is, dan ontvangt uw kind alle materialen om het programma te volgen. Denk hierbij aan de boeken, een digitale lesinstructie en een jaarplanner.

De digitale lesinstructie in combinatie met de jaarplanner zorgt ervoor dat uw kind alle lesstof per vak aangeboden krijgt. Onze docenten geven vakinhoudelijke begeleiding. Dit vindt plaats op afstand via ons leerlingvolgsysteem.

We vragen de school wel om een mentor vanuit school. De mentor biedt begeleiding bij het maken van een passende planning en ondersteunt bij de doelstellingen zoals de terugkeer naar school. De school blijft het bevoegd gezag en is daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan al haar leerlingen, ook als het via IVIO@School verloopt. 

IVIO@School kan na 1 november geen inschrijvingen aannemen voor volledige pakketten wanneer datzelfde schooljaar examen gedaan wordt. Wanneer voor enkele vakken examen wordt gedaan, overleg het dan met ons.

IVIO@School inzetten voor uw kind?