Organisatie

Hier staan we voor

Wij zijn de aanbieder van flexibele vormen van afstandsonderwijs in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. We stellen de individuele leerbehoefte van de leerling voorop en in samenwerking met de scholen zorgen wij ervoor dat de leerling zich prettig voelt en het leren (weer) leuk gaat vinden. Dit doen we met eerste- en tweedegraads docenten die coachen en begeleiden op afstand. De betrokkenheid van deze docenten verkleint deze afstand en voelen daarom altijd dichtbij.

In het digitale afstandsonderwijs van IVIO@School zijn de uitgangspunten van de oprichter van IVIO in 1936 ‒ de onderwijskundige professor dr. Philip Kohnstamm ‒ terug te vinden, namelijk het individualiseren, activeren en actualiseren.

  • Individualiseren: Leerlingen leren in het tempo dat bij hen past (dus niet in een klassikaal tempo), op de plaats die het meest geschikt is (dus niet per se in een school) en beginnen wanneer het hun past (dus niet noodzakelijkerwijze in september). Het onderwijsaanbod is per vak georganiseerd, zodat voor iedere leerling een vakkenpakket samengesteld kan worden dat het meest geschikt is.
  • Activeren: De leerling en de begeleider worden uitgedaagd actief met de lesstof te werken door zelf keuzes te maken, extra informatie te verzamelen en (uiteraard ondersteund door docenten op afstand en/of de begeleider ter plaatse) de planning en organisatie van het onderwijs zelf in te richten.
  • Actualiseren: Enerzijds houdt dit in dat IVIO@School de lesinhoud regelmatig actualiseert, anderzijds dat de leerling daar waar het onderwerp zich ervoor leent wordt gestimuleerd het geleerde te relateren en toe te passen in de actualiteit van vandaag de dag.

Missie

IVIO@School streeft ernaar dat iedere leerling onderwijs volgt.

Visie

Zoals ieder systeem kent ook het Nederlandse onderwijssysteem uitvallers. IVIO@School richt zich op het bieden van onderwijs aan deze groep op vmbo-tl-, havo- en vwo-niveau. IVIO@School kan zich onderscheiden door vraaggestuurd maatwerk te bieden binnen een generalistisch systeem dat vraaggestuurd onderwijs levert.

IVIO Groep

De IVIO Groep bestaat uit de bedrijven:

IVIO is in Nederland en ver daarbuiten een gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van onderwijs en opleidingen. De missie van IVIO is individuen op een passende, eigen wijze toe te rusten voor hun rol in de samenleving. IVIO levert daarvoor de kennis, de organisatie, de menskracht en de materialen.

IVIO@School maakt onderdeel uit van de Kennis, Marketing en Media Groep (KMM groep). Een snelgroeiende en innovatieve bedrijvengroep uit Flevoland met inmiddels 30 landelijke en deels internationaal actieve bedrijven met gezamenlijk ruim 600 medewerkers.