Stakeholders

Voor ieder kind passend onderwijs beschikbaar

De onderwijsvoorzieningen in Nederland zijn zodanig dat in principe voor ieder kind passend onderwijs beschikbaar is op een school of instelling.

Toch komt het voor dat uw kind niet in staat is om het reguliere onderwijs op school te volgen. Uw kind wordt in een speciale klas geplaatst of is een thuiszitter. Ook dan zijn er mogelijkheden dat het leren doorgaat. IVIO@School werkt samen met scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs om leerlingen met een specifieke leerbehoefte te ondersteunen met onderwijs op maat.

Met ons maatwerk leert uw kind op eigen tempo en wordt begeleid door een docent op afstand. Omdat het onderwijs van IVIO@School onafhankelijk van plaats en tijd gevolgd wordt, is dit een uniek onderwijsconcept. Het is bijzonder geschikt voor onder andere leerlingen met autisme, een angststoornis of hoogbegaafde leerlingen.

Onderwijs op een thuislocatie met ondersteuning van een IVIO-programma